Kontakt

Kontakt

CA Lucky Travel
Orlová 4
Zahradní 359
73514

okruzniplavby@gmail.com

www.namorni-plavby-eu.euTel: 605987731
Tel: 737009948

Plavby na lodi Costa Magica - Plavby Středomořím, Plavby Severní Evropou, Plavby Karibikem

Rozsah a způsob pojištění či jiný způsob zajištění proti úpadku zahraniční CK

Národní garanční fond umožňuje v případě platební neschopnosti nebo úpadku prodávajícího či organizátora navrácení zaplacené ceny nebo repatriaci zákazníka při cestách do zahraničí, stejně jako poskytnout okamžitou ekonomickou pomoc v případě nuceného návratu turistů ze zemí mimo Evropské unie při nouzových situacích bez ohledu na to, zda byly zaviněny organizátorem či nikoli.

Zákonná odpovědnost provozování cestovní kanceláře je určována článkem 100 Spotřebitelského zákoníku (Consumers´ Code, str. 128) a zřízením Garančního fondu, kam přispívají cestovní kanceláře a cestovní agentury dodatečným poplatkem k pojištění odpovědnosti.

čl. 100

Garanční fondPři italském Ministerstvu průmyslu je zřízen národní garanční fond, jehož cílem je umožnit v případě platební neschopnosti nebo úpadku prodávajícího či organizátora navrácení zaplacené ceny nebo repatriaci zákazníka při cestách do zahraničí, stejně jako poskytnout okamžitou ekonomickou pomoc v případě nuceného návratu turistů ze zemí mimo Evropské unie při nouzových situacích bez ohledu na to, zda byly zaviněny organizátorem či nikoli.

- Fond je každoročně doplňován kvótou rovnající se dvěma procentům výše povinné pojistné prémie v souladu s čl. 99, která je součástí příjmů státního rozpočtu a v souladu s vyhláškou Ministra hospodářství a financi je znovu poukazována do fondu, uvedeného v čl. 1.

- Fond může přispívat na účely vyjmenované v čl. 1 do výše částky odpovídající kvótě, definované ve smyslu ustanovení odst. 2.

- Fond může vůči neplnícímu subjektu uplatňovat právo na odškodnění.

- Způsob řízení a fungování fondu jsou definovány vyhláškou ministra průmyslu, vydanou po dohodě s ministrem hospodářství a financí.Kontakt na italské Ministerstvo průmyslu:Direzione Generale per l´Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

(ang. Ministry of Productive Activities, Market Harmonisation and Consumer Protection Department)

Via Molise 2, 00187 Rome

www.attivitaproduttive.gov.it
Funkce Garančního fondu

Otázky a odpovědi k funci italského Garančního fondu, který Vám zaručuje návrat do vlasti či navrácení peněz za nevyužité služby, v případě úpadku italské lodní společnosti Costa Crociere S.p.A. Garanční fond zaručuje návrat turisty z pobytu v cizině či uhrazení částky za nevyužité služby a je jinou formou pojištění proti úpadku CK , který známe v ČR.

Funkce Garančního fondu pro zákazníka (spotřebitele turistického balíčku) v Itálii

(př. plavby Costa Crociere S.p.A)

Nejčastější otázky a odpovědiOtázka: V kterých případech zákazník/ spotřebitel turistického balíčku využije Garančního fondu (GF)?

Odpověď: V případě úpadku či platební neschopnosti prodejce či organizátora provede GF:

• návrat turisty z pobytu v cizině

• uhrazení částky za nevyužité služby

Poskytne rovněž okamžitou peněžitou částku v případě nuceného návratu do vlasti z nečlenských zemí EU v žalovatelných i nežalovatelných případechOtázka: Kdo může podat žádost?

Odpověď: Kdokoliv, kdo si zakoupil u řádně autorizované agentury či kanceláře (CA/CK) turistický balíček italského touroperátoraOtázka: Co je to turistický balíček?

Odpověď: Turistický balíček (par. 2, odstavec 1 legislativního dekretu 111/95, zveřejněného v Úředním věstníku č. 83 dne 14. 4. 1995) má za předmět předem určenou kombinaci alespoň dvou následně uvedených prvků:

a) přeprava

b) pobyt

c) turistické služby, netýkající se přepravy a ubytování ( na př. návštěvy, výlety, specifické dohody dle typu cesty)Otázka: Jaký může být předmět žádosti?

Odpověď: Náhrada turistických služeb, které jsou součástí balíčku a které nebyly použity

Otázka: Jaké dokumenty se vyplní?

Odpověď: žádost do 3 měsíců od uzavření cesty, s přílohami:

• smlouva o cestě v originále

• kopie potvrzení o zaplacení požadované částky turistické kanceláři

• další doklady, sloužící jako důkaz o neprovedeném využití smluvených služebOtázka: Kam mají být dokumenty zaslány?

Odpověď: Ministersvu průmyslu – Hlavní ředitelství pro turistický ruch – Kancelář C1 – „ Ochrana turistů“

Ministero delle Attivitá produttive – Direzione generale per il Turismo – Ufficio C1 „ Tutela del turista“ Via della Ferratella in Laterano č. 51 – 00184 ROMAOtázka: O jakou směrnici Evropské unie se jedná a jak byla implementována do české legislativy?

Odpověď: viz tabulkaEC consumer protection directives, their implementation by the Czech legislation čís. CELEX


číslo a anglický název


číslo a český název


gestor


transponováno v (č. a název českého zákona)* - anglicky


transponováno v (č. a název českého zákona)* -česky

CELEX No.
No. and name in English


No. and name in Czech


coordinatedby


Implemented by (No.and name of the Czech Act) - E


Implemented by (No.and name of the Czech Act) - CZ

3 1990 L 0314


Directive No. 90/314/EEC relating to package travel, package holidays and package tours


Směrnice č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy


MID (MMR)


Act No. 159/1999 Coll. on certain conditions of business activities in the field of tourism, as amended.


Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
Okružní plavby. Costa Magica Plavby na výletních lodích - Středomoří,Karibik, Severní Evropa, Arabský poloostrov.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one